Thursday, November 11, 2021

Tết Dương lịch 2022 được nghỉ 3 ngày

By tet-amlich  |  1:00 AM No comments

Tết Dương lịch 2022 rơi vào cuối tuần, tức là ngày Thứ Bảy, vì thế, nếu cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần, số ngày nghỉ trong dịp tết Dương lịch 2022 là 3 ngày

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022: tổng cộng số ngày nghỉ là 3 ngày, tức từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022Author: tet-amlich

0 comments:

TOP