Friday, December 25, 2020

Tết Dương lịch 2021 được nghỉ 3 ngày

By tet-amlich  |  1:45 AM No comments

 Tết Dương lịch 2021 rơi vào giữa tuần, tức là ngày Thứ Sáu, vì thế chúng ta chỉ được nghỉ 1 ngày và không được nghỉ bù. Như vậy, nếu cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần, số ngày nghỉ trong dịp tết Dương lịch 2021 là 3 ngày


Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021: tổng cộng số ngày nghỉ là 3 ngày, tức từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021Author: tet-amlich

0 comments:

TOP