Sunday, September 15, 2019

Tết Dương lịch 2020 được nghỉ 1 ngày

By tet-amlich  |  11:07 PM No comments

Tết Dương lịch 2020 rơi vào giữa tuần, tức là ngày Thứ Tư, vì thế chúng ta chỉ được nghỉ 1 ngày và không được nghỉ bù.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020: tổng cộng số ngày nghỉ là 1 ngày, tức từ ngày 01/01/2020


Author: tet-amlich

0 comments:

TOP