Friday, March 8, 2019

Lịch nghỉ Quốc Khánh 2/9/2019: Được nghỉ 3 ngày

By tet-amlich  |  2:38 AM No comments

Theo Luật Lao Động thì chúng ta có một ngày nghỉ vào ngày Quốc Khánh hàng năm, tức là ngày 2/9. Tuy nhiên, năm 2019 Quốc Khánh 2/9/2019 rơi vào ngày thứ Hai, vì thế nếu cộng thêm ngày nghỉ chủ nhật cuối tuần thì tổng cộng chúng ta có đến tận 3 ngày nghỉ đấy. 

Lịch nghỉ cụ thể dịp Quốc khánh 2/9: được nghỉ 3 ngày từ thứ Bảy ngày 31/08/2019 đến hết thứ Hai ngày 02/09/2019


Author: tet-amlich

0 comments:

TOP