Friday, October 26, 2018

Tết Dương lịch 2019: Được nghỉ 4 ngày

By Unknown  |  7:51 PM No comments

Tết Dương lịch 2019: Người lao động được nghỉ 4 ngày từ thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019 và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019.Author: Unknown

0 comments:

TOP