Sunday, February 25, 2018

Tết Dương lịch 2019: Được nghỉ một ngày

By tin tin  |  7:51 PM No comments

Tết Dương lịch 2019: Người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày Thứ 3 ngày 01/01/2018, không được nghỉ bù.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019: Được nghỉ một ngày, vào ngày Thứ Ba, ngày 01/01/2019
Author: tin tin

0 comments:

TOP