Sunday, February 25, 2018

Giỗ tổ Hùng Vương 10.3.2018 được nghỉ mấy ngày

By tet-amlich  |  7:39 PM No comments

Ngày 10/3 âm lịch hàng năm là ngày lễ lớn của dân tộc, là ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Đây là ngày lễ lớn nhằm giáo dục con cháu trong việc nhớ ơn tổ tiên, nhớ ơn vua Hùng đã có công dựng nước.

Người lao động sẽ được nghỉ vào ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 (10/3 âm lịch) rơi vào ngày thứ Tư ngày 25/04/2018 dương lịch, vì thế người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, không cộng dồn ngày nghỉ, cũng như không đi làm bù.

Vậy số ngày nghỉ chính thức của ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2018 là 1 ngày vào thứ Tư ngày 25/04/2018Xem các ngày nghỉ lễ khác trong năm 2018Author: tet-amlich

0 comments:

TOP